Jump to Navigation

Vážení a milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

je nám velkou ctí a potěšením Vás pozvat na letošní ročník Školy hmotnostní spektrometrie, která se uskuteční ve dnech 16.-20.září 2013 v areálu Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku.

Škola hmotností spektrometrie je tradiční událostí, která slouží k předávání nových znalostí a zkušeností v rychle se vyvíjejícím oboru hmotnostní spektrometrie. Je koncipovaná jako výukový kurz s přednáškami různé úrovně náročnosti, a je tak vhodná nejen pro nováčky v oboru, ale i pro zkušené specialisty. Škola je současně prostorem pro odborné diskuse a navazování profesních kontaktů. Účastníci získávají certifikát o absolvování kurzu. 14. ročník Školy hmotnostní spektrometrie je zařazen v centrální databázi školících akcí Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníku ve zdravotnictví ČR pod registračním číslem 253/2013 a je ohodnocen 12 kredity za pasivní účast.

Letošní ročník je již čtrnáctým v pořadí a jeho organizační schéma vychází ze zvyklostí a zkušeností z předchozích let. Odborný program s podtitulem „Od základů k „omikám““ je rozvržen do pěti dnů. Po delší době budou opět podrobně diskutovány základní principy hmotnostní spektrometrie a technologie současných hmotnostních spektrometrů. Pozornost bude věnována spojení chromatografických a elektromigračních technik s hmotnostní spektrometrií a kvantifikaci malých molekul. Podstatná část programu bude letos věnována různým aspektům využití hmotnostní spektrometrie v proteomice a metabolomice, přičemž důležitou součástí bude i interpretace a zpracování dat. Součástí odborného programu bude i slavnostní vyhlášení Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery pro rok 2013 v kategorii Hmotnostní spektrometrie a přednáška letošního vítěze. Tato cena je každoročně vyhlašována Spektroskopickou společností Jana Marka Marci a jejím letošním partnerem je společnost Thermo Fisher Scientific Praha.

Jako každý rok budou i letos na večerní rauty navazovat společenské programy. Středeční dopoledne bude již tradičně odpočinkové. Opustíme pohodlí konferenčního sálu, abychom mohli relaxovat a poznávat Lázně Jeseník i jejich překrásné okolí. Účastníci se mohou zúčastnit jednoho ze tří organizovaných výletů nebo využít nabídky lázeňských sportovních a wellness programů.

Registrace bude probíhat výhradně online na webových stránkách Školy hmotnostní spektrometrie a bude ukončena po naplnění kapacity hotelů (přibližně 220 lůžek). Předběžný program a organizační informace na webových stránkách Školy budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

14. ročník Školy hmotnostní spektrometrie pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i. Pořádání této akce je nemyslitelné bez spoluúčasti partnerů z komerční sféry, kteří podporují společensko-sportovní aktivity a přinášejí nejčerstvější informace o novinkách v instrumentaci. V letošním roce jsou partnery Školy hmotnostní spektrometrie tyto společnosti: AB SCIEX, Bruker, HPST, Thermo Fisher Scientific, Waters, LECO, Chromservis, Labicom, PE Systems, Shimadzu, Sigma-Aldricha a IONBENCH.

 

Těšíme se na setkání s Vámi na letošní Škole hmotnostní spektrometrie v Jeseníku !

 

   doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.                        

předseda organizačního výboru                       Main menu 2

about seo