Jump to Navigation

Vyhlášení vítěze Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery pro rok 2013

 

Cena v kategorii hmotnostní spektrometrie je věnována památce Vladimíra Hanuše, předního odborníka, který se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj hmotnostní spektrometrie v naší zemi. Soutěž je každoročně pořádána Spektroskopickou společností Jana Marka Marci a více informací najdete na stránkách společnosti www.spektroskopie.cz.

V letošním roce proběhl čtvrtý ročník Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery, kterou vyhlásila Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. V kategorii hmotnostní spektrometrie bylo pro letošní rok přihlášeno 14 prací. Zvítězila práce

Diode Laser Thermal Vaporization Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (Pavla Foltynová, Viktor Kanický, Jan Preisler)

publikovaná v časopise Analytical Chemistry. V této práci autoři představili nový způsob zavádění vzorku do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS), který je založen na tepelném odpařování diodovým laserem. Laser postačuje k pyrolýze vzorku z vhodného substrátu, při čemž dochází k tvorbě aerosolu, který je dále zaveden do ICP MS pro prvkovou analýzu. Technika připomíná uspořádáním standardní laserovou ablaci a díky nízké ceně použitého laseru ji lze použít jako alternativu zavádění roztoků pomocínebulizéru. Technika byla ověřena na analýze Co, Ni, Zn, Mo, Cd, Sn a Pb s detekčními limity v rozsahu 0,4-30 pg.

Slavnostní vyhlášení výsledků a přednáška vítěze soutěže proběhne ve středu 18.září od 16:00.

Sponzorem Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery pro rok 2013 je společnost Thermo Fisher Scientific Praha.

zpětMain menu 2

about seo